Zgłoszenie odczytu wodomierza

INFORMACJA
AQUA S.A. dokonuje odczytów wodomierzy we własnym zakresie. Obowiązkiem Odbiorcy usług jest udostępnianie wodomierza do odczytu w terminach wynikających z okresów obrachunkowych określonych w umowie.
Ten formularz służy do podawania stanu wodomierza przez Odbiorców usług w sytuacjach wyjątkowych, uzgodnionych z AQUA S.A.
Podany stan wodomierza zostanie wykorzystany do rozliczenia, pod warunkiem, że data odczytu zgodna będzie z okresem obrachunkowym, a dane osobowe i adresowe z danymi w bazie odbiorców.
 

Uwaga: Formularz do wypełnienia jedynie przez osobę mającą zawartą z „AQUA” S.A.  umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.