Zgłoszenie problemu z obsługą e-BOK

Uwaga: Formularz do wypełnienia jedynie przez osobę mającą zawartą z „AQUA” S.A.  umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Dane identyfikacyjne Odbiorcy usług:

(Imię)
( Nazwisko * )
( adres poczty elektronicznej e-mail *)
( nr telefonu )
( Kod nabywcy – można odczytać z pierwszej strony faktury VAT. Podanie kodu nabywcy ułatwi rozpatrzenie Twojego problemu )
(Opis problemu *)

* - pola wymagane

 

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.