Zmiana systemu wysyłki faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Szanowni Klienci,

informujemy, że AQUA S.A. od niedawna zmieniła sposób wysyłki faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Szata graficzna otrzymywanej przez Państwa korespondencji uległa zmianie:

  1. WYDRUK faktury jest czarno-biały,
  2. KOPERTA:

-  w lewym górnym rogu zamiast dotychczasowego logo firmy znajduje się adres Sprzedawcy, czyli AQUA S.A.,

-  w prawym górnym rogu znajduje się informacja, że przesyłka została nadana w PP Piła – informacja ta wynika z zapisów nowej umowy z Pocztą Polską i nie powinna Państwa niepokoić.

W takiej formie wysyłane są wyłącznie faktury, ewentualne upomnienia będą
do Państwa trafiały w kopertach z nadrukowanym logo AQUA S.A. i miejscem nadania  - UP Bielsko-Biała (czyli w dotychczasowej formie).