Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. - 11.05.2023r.

Zarząd Spółki "AQUA" S.A. w Bielsku - Białej uprzejmie informuje, że w dniu 11.05.2023r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.
Spółka przedstawia wyniki głosowań uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.05.2023r. :

 

 

Zarząd Spółki informuje, że uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki przedstawione do punktu 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały podjęte. Zarząd Spółki informuje także, że w związku z niepodjęciem żadnej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie odstąpiło rozpatrzenia punktu 10 porządku obrad i nie poddało pod głosowanie uchwał w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przedstawionych do punktu 10 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Adres email poczty elektronicznej związanej z Walnym Zgromadzeniem "AQUA" S.A.: wza@aqua.com.pl