Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. - 27.05.2024r.

Zarząd Spółki "AQUA" S.A. w Bielsku - Białej uprzejmie informuje, że w dniu 27.05.2024r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.
Spółka przedstawia wyniki głosowań uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.05.2024r. :