Fundusz Spójności

Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej.

 

 

 

 

 

„Poprawa   stanu    gospodarki  wodno – ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko – Biała” projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

W dniu 15 grudnia 2008 roku AQUA S.A. złożyła Wniosek o dofinansowanie do  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.