AQUA S.A.
43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23
Oczyszczalnia ścieków
43-300 Bielsko-Biała ul. Bestwińska 63
SEKRETARIAT
Telefon:
+48 33 82 80 200
Telefon:
+48 33 82 80 210
Fax:
+48 33 81 24 015
Relacje inwestorskie:
+ 48 33 82 80 200
POGOTOWIE WOD-KAN
Telefon
994
całodobowy bezpłatny
Wodociągowe
+48 33 81 26 870
całodobowy
SMS
+48 661 005 462
całodobowy
Kanalizacyjne
+48 33 81 38 432
Pn.-Pt. godz. 6.00-22.00
OBSŁUGA KLIENTA Bielsko-Biała ul. S. Sempołowskiej 17

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Pn., Śr., Pt. 7.00 - 15:00 Wt., Czw. 7.00 - 16:00
+48 33 82 80 250
Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
+48 33 82 80 240
Rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
+48 33 82 80 301
Płatności
+48 33 82 80 333
Skargi i reklamacje
+48 33 82 80 334
Skargi i reklamacje
+48 33 82 80 373
Obsługa eBOK
+48 33 82 80 289
Dziennik podawczy
DZIAŁ INWESTYCYJNO-TECHNICZNY
+48 33 82 80 259, 298
Wydawanie warunków technicznych
+48 33 82 80 299
Uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe
+48 33 82 80 297, 343
Uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod.-kan.
+48 33 82 80 228
Umowy o przyłączenie do sieci wod.-kan.
+48 33 82 80 262, 336
Odbiory techniczne sieci i przyłączy wod.-kan.
+48 33 82 80 291, 331
Kompleksowa usługa podłączenia do sieci wod.-kan. AQUA S.A.
+48 33 82 80 263
Przejęcia sieci na majątek AQUA S.A.
+48 33 82 80 326
Bieżące inwestycje własne AQUA S.A.
+48 33 82 80 309
Planowane i projektowane inwestycje własne AQUA S.A.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Magdalena Korga
Kontakt z inspektorem ochrony danych zapewniony jest:
- pod adresem poczty elektronicznej – iod@aqua.com.pl
- poprzez wysłanie listu na adres: „AQUA” S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.
INNE/POZOSTAŁE:
+48 33 816 91 12
Rozmrożenia, fizyczne uszkodzenia wodomierza
+48 33 81 38 532
Laboratorium Centralne - Badanie Wody
+48 33 81 38 421
Laboratorium Centralne - Badanie Ścieków laboratorium@aqua.com.pl
+48 33 813 84 07
+48 33 813 84 19
Przyjęcia nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

OBSŁUGA KLIENTA Bielsko-Biała ul. S. Sempołowskiej 17

DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

43-300 Bielsko-Biała ul. S. Sempołowskiej 17

Pn., Śr., Pt. 7.00 - 15:00 
Wt., Czw.    7.00 - 16:00

+48 33 82 80 289  Dziennik podawczy           
+48 33 82 80 250  Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
+48 33 82 80 240  Rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
+48 33 82 80 301  Płatności
+48 33 82 80 333  Skargi i reklamacje
+48 33 82 80 373  Obsługa eBOK 
+48 33 82 80 228 Umowy o przyłączenie do sieci wod.-kan.

aqua@aqua.com.pl