AQUA S.A.
43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23
Oczyszczalnia ścieków
43-300 Bielsko-Biała ul. Bestwińska 63
 
SEKRETARIAT
Telefon:
+48 33 82 80 200
Telefon:
+48 33 82 80 210
Fax:
+48 33 81 24 015
 
POGOTOWIE WOD-KAN
Telefon
994
całodobowy bezpłatny
Wodociągowe
+48 33 81 26 870
całodobowy
SMS
+48 604 192 992
całodobowy
Kanalizacyjne
+48 33 81 38 400
całodobowy
 
OBSŁUGA KLIENTA
pon., śr., pt.7:00 - 15:00 wt., czw. 7:00 - 17:00
+48 33 82 80 250
Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
+48 33 82 80 240
Rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
+48 33 82 80 301
Płatności
+48 33 82 80 333
Skargi i reklamacje
+48 33 82 80 373
Obsługa eBOK
 
Dział techniczny
+48 33 82 80 228
Umowy o podłączenie do sieci wod-kan
+48 33 82 80 259
Warunki techniczne
+48 33 82 80 336
Odbiory techniczne sieci i przyłączy wod-kan
+48 33 82 80 262
Odbiory techniczne sieci i przyłączy wod-kan
+48 33 82 80 299
Uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe
+48 33 82 80 297
Uzgodnienia projektów sieci i przyłączy wod-kan
+48 33 82 80 331
Kompleksowa usługa wykonania przyłącza wod-kan
 
Inspektor Ochrony Danych
Jan Wnuczek
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest:
- pod adresem poczty elektronicznej – iod@aqua.com.pl
- poprzez wysłanie listu na adres: „AQUA” S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.
Inne/pozostałe:
+48 33 828 03 18
Planowanie i projektowanie inwestycji
+48 33 828 02 69
Błędne wskazania wodomierza
+48 33 816 91 12
Rozmrożenia, fizyczne uszkodzenia wodomierza
Współrzędne geograficzne: 49°49'01.6"N 19°02'47.8"E