NFOŚiGW

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Halentówka, Graniczna, Kwiatowa, Widokowa i Pustki w Mazańcowicach – etap II

W dniu 26.11.2021r. AQUA S.A. zawarła z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn:
„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Halentówka, Graniczna, Kwiatowa, Widokowa i Pustki w Mazańcowicach – etap II”.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Zdrojowej, Kwiatowej, Widok, Tulipanowej, Wypoczynkowej i Motylkowej w Jaworzu

W dniu 22.10.2021r. AQUA S.A. zawarła z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn:
„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Zdrojowej, Kwiatowej, Widok, Tulipanowej, Wypoczynkowej i Motylkowej w Jaworzu”.