O firmie

Wodociągi dziś

Budynek AQUA S.AAqua S.A. jest spadkobierczynią bogatej tradycji bielskich wodociągów. Spółka prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej i sąsiednich gmin.

Aqua dostarcza rocznie ok. 14 mln m³ wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 12 mln m³ ścieków. Z usług oferowanych przez Aquę korzystają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe. Spółka posiada dwie duże i kilka mniejszych stacji uzdatniania wody oraz dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Największe ujęcia znajdują się: w Kobiernicach na rzece Sole, w dolinie rzeki Wapienica oraz na rzece Żylica w Szczyrku. Woda do odbiorców dostarczana jest systemem rur o łącznej długości 2026,2 km. Aqua ujmuje ścieki odprowadzane przez ludność i przemysł do sieci kanalizacyjnej, która liczy 1246,1 km długości.

W swojej pracy Spółka stosuje ekologiczne rozwiązania poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Rozwiązania te mają charakter uniwersalny dla całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz są przykładem skutecznego, efektywnego oraz opłacalnego ekonomicznie rozwiązania ekologicznego.

Aqua jest nie tylko firmą usługową. Spółka jest także jednym z najbardziej prężnych współorganizatorów wielu imprez kulturalnych regionu. W ramach swojej działalności kieruje się koncepcją Corporate Social Responsibility. Spółka wspiera organizację wydarzeń sportowych, edukacyjnych, koncertów oraz wystaw, które niejednokrotnie wpisały się już na kulturalną mapę Podbeskidzia i Polski.

Informacje podstawowe

"AQUA" S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23

 

tel.: +48 33 828 02 00

fax: +48 33 812 40 15

 

e-mail: aqua@aqua.com.pl

www: http://www.aqua.com.pl

 

NIP 547-008-36-58

REGON 002393877

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030779

 

konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.  
75 1050 1070 1000 0001 0004 0294

 

Zarząd:

Prezes - Piotr Dudek

Wiceprezes - Zbigniew Szymański

 

Kapitał zakładowy 207.791.936 zł (w całości wpłacony)

Władze Spółki

Zarząd

Piotr DudekPiotr Dudek - Prezes Zarządu AQUA S.A.

 

Magister inżynier chemik. W 1972 roku absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. W latach 1973-1976 ukończył studia podyplomowe (doktoranckie) z zakresu technologii ropy naftowej i gazu (Politechnika Śląska w Gliwicach). W latach 1990-1991 ukończył studia podyplomowe z dziedziny ekologii i minimalizacji odpadów (Norwegian Organization of Chartered Engineers). W latach 1999-2000 studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie).

 

W latach 1984-1986 pracował na kontrakcie w bagdadzkich wodociągach w Iraku. Następnie od 1991 do 1998 roku był prezesem zarządu oraz dyrektorem naczelnym w Rafinerii Czechowice-Dziedzice. W latach 1998-2000 pełnił funkcję dyrektora oddziału CPN, a następnie PKN w Katowicach. W okresie 2000-2003 był doradcą MOL i Slovnaft Polska. W roku 2008 został uznany za Przywódcę Roku przez prezydium komitetu Polskiej Nagrody Jakości. Otrzymał Złoty i Platynowy Laur Kompetencji i Umiejętności przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
 

Zintegrowany System Zarządzania

Śląska Nagroda JakościAqua S.A. realizując cele biznesowe przyjęła w swojej misji harmonijne i łączne osiąganie zadowolenia klientów, akcjonariuszy i załogi przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu działalności na środowisko naturalne. Misja ta realizowana jest poprzez funkcjonowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który opiera się na:

  • systemie zarządzania jakością - ISO 9001:2008
  • systemie zarządzania środowiskowego - ISO 14001:2004
  • systemie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności - ISO 22000:2005

Wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz system zarządzania jakością ISO 9001:2008 obejmuje ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucje wody oraz odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków.

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA