O firmie

Wodociągi dziś

Budynek AQUA S.AAqua S.A. jest spadkobierczynią bogatej tradycji bielskich wodociągów. Spółka prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej i sąsiednich gmin.

Aqua dostarcza rocznie ok. 14 mln m³ wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 12 mln m³ ścieków. Z usług oferowanych przez Aquę korzystają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe. Spółka posiada dwie duże i kilka mniejszych stacji uzdatniania wody oraz dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Największe ujęcia znajdują się: w Kobiernicach na rzece Sole, w dolinie rzeki Wapienica oraz na rzece Żylica w Szczyrku. Woda do odbiorców dostarczana jest systemem rur o łącznej długości 2038 km. Aqua ujmuje ścieki odprowadzane przez ludność i przemysł do sieci kanalizacyjnej, która liczy 1271,4 km długości.

W swojej pracy Spółka stosuje ekologiczne rozwiązania poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Rozwiązania te mają charakter uniwersalny dla całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz są przykładem skutecznego, efektywnego oraz opłacalnego ekonomicznie rozwiązania ekologicznego.

Aqua jest nie tylko firmą usługową. Spółka jest także jednym z najbardziej prężnych współorganizatorów wielu imprez kulturalnych regionu. W ramach swojej działalności kieruje się koncepcją Corporate Social Responsibility. Spółka wspiera organizację wydarzeń sportowych, edukacyjnych, koncertów oraz wystaw, które niejednokrotnie wpisały się już na kulturalną mapę Podbeskidzia i Polski.

Informacje podstawowe

"AQUA" S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23

 

tel.: +48 33 828 02 00

fax: +48 33 812 40 15

 

e-mail: aqua@aqua.com.pl

www: http://www.aqua.com.pl

 

NIP 547-008-36-58

REGON 002393877

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030779

 

konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.  
75 1050 1070 1000 0001 0004 0294

 

Zarząd:

Prezes - Krzysztof Michalski

Wiceprezes - Henryk Wysogląd

 

Kapitał zakładowy 207.791.936 zł (w całości wpłacony)

Władze Spółki

Zarząd

Krzysztof Michalski - Prezes Zarządu AQUA S.A.

 

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył studia MBA w European University Montreux Geneva w Szwajcarii. Od 2016 roku prowadził działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. W PGD Polska Sp. z o.o. pełnił funkcję prezesa w latach 2014-2016. W latach 2011-2015 był adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 do 2014 roku był prezesem Agencji Mienia Wojskowego. W okresie 2000-2008 pełnił funkcję dyrektora generalnego w Inda Czekolada Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w S.C. Johnson Sp. z o.o. (1994-2000) oraz w Coca-Cola West Poland Sp. z o.o. (1993-1994). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

 

 

Zintegrowany System Zarządzania

Śląska Nagroda JakościAqua S.A. realizując cele biznesowe przyjęła w swojej misji harmonijne i łączne osiąganie zadowolenia klientów, akcjonariuszy i załogi przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu działalności na środowisko naturalne. Misja ta realizowana jest poprzez funkcjonowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który opiera się na:

  • systemie zarządzania jakością - ISO 9001:2008
  • systemie zarządzania środowiskowego - ISO 14001:2004
  • systemie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności - ISO 22000:2005

Wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz system zarządzania jakością ISO 9001:2008 obejmuje ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucje wody oraz odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków.

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA