O nas

Podstawową działalność gospodarczą AQUA S.A. stanowi eksploatacja obiektów i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, AQUA S.A. świadczy usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: Bielsko-Biała, Bestwina, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kęty, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice oraz usługę zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice. Ponadto AQUA S.A. prowadzi hurtową dostawę wody do Andrychowa, Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Kęt, Skoczowa, Wilamowic i Wilkowic oraz hurtowy odbiór ścieków z gminy Jasienica.

Więcej informacji

Informacje podstawowe

 "AQUA" S.A.
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała 

NIP: 547-008-36-58
Regon: 002393877 

Kapiatał zakładowy 207.791.936 zł (w całości wpłacony) e-mail: aqua@aqua.com.pl
www.aqua.com.pl

Więcej informacji