AQUA S.A. dokonuje odczytów wodomierzy we własnym zakresie. Obowiązkiem Odbiorcy usług jest udostępnianie wodomierza do odczytu w terminach wynikających z okresów obrachunkowych określonych w umowie.

W sytuacjach wyjątkowych, uzgodnionych z AQUA S.A. stan wodomierza można podać poprzez e-BOK pod warunkiem, że data odczytu zgodna będzie z okresem obrachunkowym.
 

https://ebok.aqua.com.pl