Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Korekta błędu edytorskiego w raporcie okresowym za III kwartał 2015 (nr rap.13/2015) 24/11/2015
Raport okresowy za III kwartał 2015 r. 22/10/2015
Raport okresowy za II kwartał 2015 r. 23/07/2015
Odrębny raport w sprawie dywidendy za rok 2014. 28/05/2015
Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu "AQUA" S.A. 27/05/2015
Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. 27/05/2015
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 27.05.2015r., w tym również o uchwale dotyczącej wypłaty dywidendy. 27/05/2015
Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu 16.06.2011r. 18/05/2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 27.05.2015r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 30/04/2015
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2014. 30/04/2015
Raport okresowy za I kwartał 2015 r . 23/04/2015
Raport okresowy za 2014 rok. 22/04/2015
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2014. 26/03/2015
Raport okresowy za IV kwartał 2014r 12/02/2015
Terminarz raportów okresowych na rok 2009. 29/01/2015
Terminarz raportów okresowych na 2015 rok. 27/01/2015
Raport okresowy za III kwartał 2014 r. 23/10/2014
Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie uchwały Rady Nadzorczej. 22/08/2014
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie. 10/06/2014
Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie uchwały Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. o powołaniu Pani Jadwigi Halki do Zarządu „AQUA” S.A. 03/06/2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 10.06.2014r. oraz projekty uchwał. 12/05/2014
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2013. 09/05/2014
Raport za I kwartał 2014 r. 24/04/2014
Raport roczny za 2013 rok. 11/04/2014
Zmiana terminu wysyłki raportu rocznego. 08/04/2014
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w związku z apelacją "AQUA" S.A. od rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały. 14/03/2014
Informacja o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. 11/03/2014
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2013. 11/03/2014
Raport kwartalny za IV kwartał 2013r. 12/02/2014
Terminarz raportów okresowych na 2014 rok. 22/01/2014
Aneks do Umowy o dofinansowanie. 26/11/2013
Raport okresowy za III kwartał 2013 r. 24/10/2013
Wybór biegłego rewidenta. 23/10/2013
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca rozstrzygnięcia zagadnienia budzącego poważne wątpliwości prawne w związku z apelacją Spółki "AQUA" S.A. 12/09/2013
Informacja o powołaniu osoby zarządzającej. 25/07/2013
Raport okresowy za II kwartał 2013r. 25/07/2013
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 06.06.2013. 07/06/2013
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 06.06.2013r 07/06/2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA na dzień 06.06.2013r. oraz projekty uchwał. 09/05/2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA na dzień 06.06.2013r. oraz projekty uchwał. 09/05/2013
Raport okresowy za I kwartał 2013 r. 24/04/2013
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2012. 16/04/2013
Raport roczny za 2012 rok. 11/04/2013
Zmiana terminu wysyłki raportu rocznego. 09/04/2013
Wyrok w sprawie uchwały o powołaniu Pani Jadwigi Halki. 27/03/2013
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2012. 25/03/2013
Raport okresowy za IV kwartał 2012. 12/02/2013
Raport okresowy za IV kwartał 2012. 12/02/2013
Wyrok w sprawie powództwa Krzysztofa Filipka przeciwko "AQUA" S.A. w Bielsku- Białej. 01/02/2013
Terminarz raportów okresowych na 2013 rok. 28/01/2013
Aneks do Umowy o dofinansowanie. 25/01/2013

Strony