Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. 06/12/2006
Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 6 grudnia 2006r. Informacja w sprawie dywidendy. 06/12/2006
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w dniu 06 grudnia 2006r. 27/11/2006
Informacja dotycząca dywidendy. 09/11/2006
Informacje w sprawie dywidendy. 07/11/2006
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A., przedstawienie porządku obrad. 07/11/2006
Raport kwartalny SA-Q III/2006 02/11/2006
Informacja w sprawie wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z dnia 20 lipca 2006r. w przedmiocie podziału zysku za 2005 rok – kontynuacja. 27/10/2006
Informacja w sprawie wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z dnia 20 lipca 2006r. 05/10/2006
Informacja w sprawie pozwu przeciwko "AQUA" S.A. - kontynuacja 22/09/2006
Informacja w sprawie pozwu przeciwko "AQUA" S.A. 08/09/2006
Korekta raportu okresowego za II kwartał 2006 roku. 09/08/2006
Raport kwartalny SA-Q II/2006 03/08/2006
Zmiana stanu objętego informacją poufną. 24/07/2006
Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. 20/07/2006
Treść uchwały powziętej przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 20.07.2006r. w sprawie podziału zysku za 2005 r. 20/07/2006
Informacja dotycząca dywidendy. 07/07/2006
Informacja dotycząca dywidendy. 03/07/2006
Informacja o powołaniu członków Zarządu "AQUA" S.A. na okres ich kolejnej kadencji. 29/06/2006
Treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 29 czerwca 2006r., informacja o powołaniu osób nadzorujących emitenta, ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia. 29/06/2006
Treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w dniu 29.06.2006r. 06/06/2006
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku. 23/05/2006
Informacja o zawarciu przez "AQUA" S.A. znaczących umów. 19/05/2006
Raport roczny za 2005 r. 17/05/2006
Informacja w sprawie dywidendy. 16/05/2006
Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 12/05/2006
Informacja w sprawie dywidendy. 12/05/2006
Raport kwartalny SA-Q I/2006 04/05/2006
Informacja w sprawie dywidendy. 28/04/2006
Raport kwartalny SA-Q IV/2005 14/02/2006
Terminarz raportów okresowych na 2006 rok. 30/01/2006