Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Treść projektu uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” SA w dniu 10.01.2008r. 20/12/2007
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A., przedstawienie porządku obrad. 03/12/2007
Rezygnacja osoby nadzorującej emitenta. 26/11/2007
Informacja o zawarciu przez "AQUA" S.A. znaczącej umowy. 31/10/2007
Raport kwartalny SA-Q III/2007 31/10/2007
Uzupełnienie raportu nr 21/2007 z dnia 07.09.2007r. 11/09/2007
Odwołanie osoby zarządzającej - prokurenta, powołanie osoby zarządzającej - prokurenta. 07/09/2007
Raport kwartalny SA-Q II/2007 02/08/2007
Tekst jednolity Statutu „AQUA” S.A. 19/07/2007
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku. 11/06/2007
Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. 24/05/2007
Treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w dniu 24 maja 2007r., w tym również uchwał dotyczących wypłaty dywidendy, informacja o odwołaniu i powołaniu osób nadzorujących emitenta. 24/05/2007
Treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w dniu 24.05.2007r 27/04/2007
Informacja dotycząca dywidendy. 27/04/2007
Raport kwartalny SA-Q I/2007 26/04/2007
Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przedstawienie porządku obrad. 19/04/2007
Informacja w sprawie dywidendy. 19/04/2007
Zmiana terminu wysyłki raportu okresowego I kwartał 2007. 19/04/2007
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku. 17/04/2007
Raport roczny za 2006 rok. 05/04/2007
Zmiana stanu objętego informacją poufną – kontynuacja. 08/03/2007
Informacja w sprawie umorzenia prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej procesu o zapłatę – kontynuacja. 05/03/2007
Informacja w sprawie umorzenia postępowania o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” z dnia 20 lipca 2006 r. w przedmiocie podziału zysku za 2005 rok – kontynuacja. 16/02/2007
Raport kwartalny SA-Q IV/2006 13/02/2007
Terminarz raportów okresowych na 2007 rok. 30/01/2007
Informacja w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – kontynuacja. 12/01/2007
Informacja w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 09/01/2007