Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Zmiana stanu objętego informacją poufną. 03/12/2008
Zmiana stanu objętego informacją poufną. 13/11/2008
Raport kwartalny SA-Q III/2008 30/10/2008
Raport okresowy za II kwartał 2008 r 31/07/2008
Informacja o otrzymaniu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Porąbka za lata 2003-2006. 03/06/2008
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" SA 29/05/2008
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” SA w dniu 29 maja 2008 r., w tym również uchwał dotyczących wypłaty dywidendy, informacja o odwołaniu i powołaniu osób nadzorujących emitenta. 29/05/2008
Uzupełnienie raportu nr 24/2007 z dnia 31.10.2007 r 15/05/2008
Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu 29.05.2008r. 06/05/2008
Informacja dotycząca dywidendy. 06/05/2008
Powołanie prokurenta. 29/04/2008
Korekta raportu nr 6 dotycząca raportu rocznego za 2007 rok 28/04/2008
informacja w sprawie dywidendy. 24/04/2008
Zmiana stanu objętego informacją poufną. 21/04/2008
Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przedstawienie porządku obrad. 16/04/2008
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. 15/04/2008
Raport roczny za 2007 rok 07/04/2008
Raport okresowy za IV kwartał 2007 13/02/2008
Uzupełnienie raportu na 24/2007 z dnia 31.10.2007r. 30/01/2008
Terminarz raportów okresowych na rok 2008 16/01/2008
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” SA. 10/01/2008
Treść uchwały powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” SA – informacja o powołaniu osoby nadzorującej emitenta. 10/01/2008