Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Terminarz raportów okresowych na rok 2009. 29/01/2015
Informacja o rozpoczęciu przez "AQUA" SA procedury przetargowej na pozyskanie kredytów inwestycyjnych. 23/11/2009
Informacja o zawarciu przez "AQUA" SA znaczącej umowy. 06/11/2009
Raport okresowy za III kwartał 2009r. 29/10/2009
Informacja o planowanym podpisaniu Umowy o dofinansowanie pomiędzy "AQUA" SA i NFOŚiGW 26/10/2009
Tekst jednolity Statutu "AQUA" SA 20/10/2009
Tekst jednolity Statutu "AQUA" SA 15/09/2009
Raport okresowy za II kwartał 2009 r 31/07/2009
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" SA 19/06/2009
Powołanie osób zarządzających emitenta. 19/06/2009
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie "AQUA" SA w dniu 18 czerwca 2009r., w tym również uchwał dotyczących wypłaty dywidendy oraz zmian Statutu jak również informacja o odwołaniu i powołaniu osób nadzorujących emitenta. 18/06/2009
Informacja dotycząca dywidendy. 26/05/2009
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA - uzupełnienie raportu nr 11/2009 z dnia 21.05.2009r 26/05/2009
Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu 18.06.2009r. 21/05/2009
informacja w sprawie dywidendy. 21/05/2009
Cofnięcie rezygnacji osoby nadzorującej emitenta. 21/05/2009
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. 12/05/2009
Rezygnacja osoby nadzorującej emitenta. 07/05/2009
informacja w sprawie dywidendy. 06/05/2009
Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przedstawienie porządku obrad. 06/05/2009
Raport roczny za 2008 rok. 06/05/2009
Raport okresowy za I kwartał 2009. 29/04/2009
Raport okresowy za IV kwartał 2008 r. 12/02/2009