Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Inf. o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ AQUA SA w dniu 15.12.2010r. 15/12/2010
Informacje o powołaniu osób nadzorujących emitenta. 15/12/2010
Treść uchwał podjętych przez NWZ AQUA SA w dniu 15.12.2010r. 15/12/2010
Uchwała Zarządu GPW SA w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji AQUA SA 14/12/2010
Uchwała Zarządu GPW SA w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji AQUA SA. 14/12/2010
Wykluczenie akcji "AQUA" SA z obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot SA. 10/12/2010
Informacja o nie spełnieniu się warunku dotyczącego zawartej przez "AQUA" SA znaczącej umowy. 09/12/2010
Informacja o nie spełnieniu się warunku dotyczącego zawartej przez "AQUA" SA znaczącej umowy. 09/12/2010
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI w Kancelarii Publicznej dla Emitentów ASO. 02/12/2010
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na pozagiełdowym rynku regulowanym BondSpot SA i złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 29/11/2010
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji z obrotu na BondSpot i złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji na rynku NewConnect. 29/11/2010
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. 23/11/2010
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej. 23/11/2010
Uzyskanie dostępu do systemu EBI. 18/11/2010
Uzyskanie dostępu do systemu EBI. 18/11/2010
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. 15/11/2010
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji "AQUA" S.A. 15/11/2010
Informacja o zawarciu umowy - znaczne pakiety akcji. 15/11/2010
Informacja o zawarciu umowy - znaczne pakiety akcji. 12/11/2010
Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu 15 grudnia 2010r. 10/11/2010
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA. 10/11/2010
Raport okresowy za III kwartał 2010 r. 04/11/2010
Zmiana terminu wysyłki raportu za III kwartał 2010 r. 02/11/2010
Rezygnacja osoby nadzorującej emitenta. 28/10/2010
Rezygnacja osoby nadzorującej emitenta. 27/10/2010
Działania Zarządu "AQUA" SA zmierzające do zmiany rynku notowań. 19/10/2010
Otrzymanie decyzji o zmniejszeniu wysokości kar pieniężnych za lata 2006-2007 wymierzonych Spółce w latach 2007 i 2008 przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach. 14/09/2010
Raport okresowy za I półrocze 2010r. 30/08/2010
Informacja mogąca w istotny sposób wpłynąć na cenę akcji. 12/08/2010
Uchwała Zarządu BondSpot SA w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym akcji Spółki "AQUA" SA. 06/07/2010
Informacja o przeprowadzeniu operacji na papierach wartościowych. 25/06/2010
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S A w dniu 24 czerwca 2010r., wraz z załącznikiem do uchwały nr 15 - tekstem jednolitym Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała o wypłacie dywidendy. 24/06/2010
Informacja o planowanej sprzedaży udziałów United Utilities (Poland) BV przez United Utilities 24/06/2010
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" SA w dniu 24.06.2010r 24/06/2010
Uchwała Zarządu BondSpot SA w sprawie dopuszczenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym akcji Spółki "AQUA" SA. 10/06/2010
Informacja o przeprowadzeniu operacji na papierach wartościowych. 27/05/2010
Informacja dotycząca wcześniejszej spłaty trzech kredytów inwestycyjnych. 19/05/2010
Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu 24 czerwca 2010r. 11/05/2010
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia "AQUA" SA. 11/05/2010
Infomacja poufna 05/05/2010
Informacja w sprawie dywidendy. 05/05/2010
Informacja o podpisaniu umów kredytowych. 04/05/2010
Zmiana terminu wysyłki raportu za I kwartał 2010 r. 29/04/2010
Raport okresowy za rok 2009. 29/04/2010
Informacja w sprawie dywidendy. 27/04/2010
Wybór Wykonawcy w przetargu na udzielenie i obsługę trzech kredytów inwestycyjnych. 19/04/2010
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. 25/03/2010
Zmiana stanu objętego informacją poufną – kontynuacja. 16/02/2010
Terminarz raportów okresowych na 2010 rok. 19/01/2010
Zmiana terminu wysyłki raportu za IV kwartał 2009 r. 19/01/2010