Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu 16.06.2011r. 18/05/2015
Zmiana podmiotu pełniącego funkcję sponsora emisji dla akcji "AQUA" SA w Bielsku-Białej. 29/12/2011
Wybór biegłego rewidenta. 17/11/2011
Raport okresowy za III kwartał 2011 r. 27/10/2011
Raport okresowy za 2 kwartał 2011r. 28/07/2011
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2011r. 16/06/2011
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu" AQUA" S.A. w dniu 16.06.2011r. 16/06/2011
Informacja o ilości akcji "AQUA" S.A. posiadanych przez akcjonariusza Veolia Voda (Poland) B.V. 27/05/2011
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 16.06.2011 18/05/2011
Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w dniu 16.06.2011r 18/05/2011
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - korekta raportu nr 10/2011 18/05/2011
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 16.06.2011r. 18/05/2011
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2010. 17/05/2011
Raport okresowy spółki "AQUA" S.A .za I kwartał 2011 r. 28/04/2011
Raport roczny za 2010. 22/04/2011
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2010. 21/04/2011
Raport bieżący nr 5/2011 19/04/2011
Informacja o zawarciu umowy dopłatowej. 01/03/2011
Informacja o ilości akcji "AQUA" SA posiadanych przez akcjonariusza Veolia Voda (Poland) B.V. 10/02/2011
Informacja o zmianie nazwy Akcjonariusza. 08/02/2011
Informacja o zmianie nazwy akcjonariusza. 08/02/2011
Raport kwartalny Spółki Akcyjnej "AQUA" z Bielska-Białej za IV kwartal 2010 r. 08/02/2011
Terminarz raportów okresowych na 2011 rok. 26/01/2011