Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Raport okresowy za III kwartał 2012 25/10/2012
Wyrok w/s o stwierdzenie nieistnienia skutków prawnych uchwały Rady Nadzorczej z 15.03.2012r. 19/09/2012
Wyrok w/s o ustalenie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. 08/08/2012
Wyrok w/s o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ z dnia 14.05.2012r 06/08/2012
Wyrok w/s o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ z dnia 23.03.2012r. 06/08/2012
Informacja o wniesieniu powództwa o ustalenie bezskuteczności porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. 01/08/2012
Raport okresowy za II kwartał 2012 26/07/2012
Informacja o odstąpienie od umowy z firmą ABM Solid S.A. 23/07/2012
Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ z dnia 14.05.2012r. 03/07/2012
Informacja związana z raportem bieżącym ABM Solid S.A. z dnia 29.06.2012r 29/06/2012
Odpowiedzi na pytanie akcjonariusza zadane na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku - Białej w dniu 14 czerwca 2012 r. w trybie 428 KSH 29/06/2012
Informacja o akcjonariuszach posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 14.06.2012r. 14/06/2012
Powołanie osoby zarządzającej. 14/06/2012
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2012r. 14/06/2012
Powołanie prokurentów. 06/06/2012
Informacja o wniesieniu powództwa o ustalenie. 23/05/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 14.06.2012r. oraz projekty uchwał. 17/05/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 14.06.2012r. oraz projekty uchwał. 17/05/2012
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnych Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 14.05.2012r 15/05/2012
Powołanie członków Rady Nadzorczej. 15/05/2012
Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.05.2012r 15/05/2012
Informacja o rezygnacji i powołaniu osoby zarządzającej. 11/05/2012
Informacja w sprawie prokury. 10/05/2012
Raport roczny za 2011 rok. 27/04/2012
nr 13 2012/EBI 27/04/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA"S.A. na dzień 14.05.2012r. oraz projekty uchwał. 17/04/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 14.05.2012r. oraz projekty uchwał. 17/04/2012
Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. oraz o ustalenie nieistnienia skutków prawnych uchwały Rady Nadzorczej "AQUA" 13/04/2012
Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwał NWZ z dnia 23.03.2012r. 13/04/2012
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 23.03.2012. 23/03/2012
informacja w sprawie dywidendy za rok 2011. 23/03/2012
Odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. 23/03/2012
Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.03.2012r. 23/03/2012
Powołanie osoby zarządzającej. 15/03/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 23.03.2012r. oraz projekty uchwał. 22/02/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA na dzień 23.03.2012r. oraz projekty uchwał 22/02/2012
Raport okresowy za 4 kwartał 2011 z Suplementem. 09/02/2012
Rezygnacja osoby zarządzającej. 07/02/2012
Terminarz wysyłki raportów okresowych w 2012 roku. 31/01/2012
Zmiana terminu wysyłki raportu za IV kwartał 2011 30/01/2012
Uzupełnienie raportu nr 1/2012 dot. znacznych pakietów akcji 11/01/2012
Informacja o zawarciu umowy - znaczne pakiety akcji. 10/01/2012