Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Aneks do Umowy o dofinansowanie. 26/11/2013
Raport okresowy za III kwartał 2013 r. 24/10/2013
Wybór biegłego rewidenta. 23/10/2013
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca rozstrzygnięcia zagadnienia budzącego poważne wątpliwości prawne w związku z apelacją Spółki "AQUA" S.A. 12/09/2013
Informacja o powołaniu osoby zarządzającej. 25/07/2013
Raport okresowy za II kwartał 2013r. 25/07/2013
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 06.06.2013. 07/06/2013
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 06.06.2013r 07/06/2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA na dzień 06.06.2013r. oraz projekty uchwał. 09/05/2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA na dzień 06.06.2013r. oraz projekty uchwał. 09/05/2013
Raport okresowy za I kwartał 2013 r. 24/04/2013
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2012. 16/04/2013
Raport roczny za 2012 rok. 11/04/2013
Zmiana terminu wysyłki raportu rocznego. 09/04/2013
Wyrok w sprawie uchwały o powołaniu Pani Jadwigi Halki. 27/03/2013
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2012. 25/03/2013
Raport okresowy za IV kwartał 2012. 12/02/2013
Raport okresowy za IV kwartał 2012. 12/02/2013
Wyrok w sprawie powództwa Krzysztofa Filipka przeciwko "AQUA" S.A. w Bielsku- Białej. 01/02/2013
Terminarz raportów okresowych na 2013 rok. 28/01/2013
Aneks do Umowy o dofinansowanie. 25/01/2013
Wyrok w/s o uchylenie uchwał NWZ "AQUA" S.A. z dnia 23.03.2012r. 23/01/2013