Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
EBI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Raport okresowy za III kwartał 2016 r. 21/10/2016
Zmiana terminu wysyłki raportu okresowego za III kwa rtał 2016r. 17/10/2016
Raport okresowy za II kwartał 2016 r. 21/07/2016
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 15.06.2016r. 20/06/2016
Informacja o planach inwestycyjnych. 15/06/2016
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 15.06.2016r. 15/06/2016
Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu "AQUA" S.A. 15/06/2016
Raport w sprawie dywidendy za rok 2015. 15/06/2016
Informacja o wcześniejszej spłacie kredytu. 04/05/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 15.06.2016r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 29/04/2016
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2015. 29/04/2016
Informacja o wcześniejszej spłacie kredytu. 27/04/2016
Raport okresowy za I kwartał 2016 22/04/2016
Raport roczny za 2015 rok 21/04/2016
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2015. 21/03/2016
Raport okresowy za IV kwartał 2015 11/02/2016
Terminarz raportów na 2016 rok 22/01/2016
ESPI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości taryf na 2017 rok. 29/11/2016
Podjęcie uchwały ws. wysokości taryfy na rok 2017 i złożenie wniosków taryfowych do gmin. 21/10/2016
Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania "AQUA" S.A. 04/07/2016