Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
EBI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Raport okresowy za III 2017r. 19/10/2017
Raport okresowy za II kwartał 2017r. 20/07/2017
Zmiana terminu wysyłki raportu okresowego za II kwartał 2017r. 18/07/2017
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14.06.2017r. 19/06/2017
Raport w sprawie dywidendy za rok 2016. 14/06/2017
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2017r. 14/06/2017
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza. 17/05/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 14 czerwca 2017r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 09/05/2017
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2016. 08/05/2017
Raport okresowy za I kwartał 2017 21/04/2017
Raport roczny za 2016 rok 20/04/2017
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 30.03.2017r. 03/04/2017
Informacja o odwołaniu i powołaniu członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. 30/03/2017
Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 30.03.2017r. 30/03/2017
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2016. 21/03/2017
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na wniosek akcjonariusza. 09/03/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA na dzień 30.03.2017r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia 16/02/2017
Raport okresowy za IV kwartał 2016 r. 10/02/2017
Terminarz raportów na 2017 rok 31/01/2017
ESPI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”. 14/11/2017
Złożenie autokorekty do wniosku taryfowego na 2018 rok obowiązującego w Bielsku-Białej, Buczkowicach, Jaworzu i Wilkowicach 09/11/2017
Informacja o wcześniejszej spłacie kredytu. 03/11/2017
Informacja o wcześniejszej spłacie kredytu. 27/10/2017
Podjęcie uchwały ws. wysokości taryf na 2018 r. i złożenie wniosków taryfowych do gmin. 20/10/2017
Informacja przekazana przez NFOŚiGW o przyznaniu oceny pozytywnej dla wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego przez Spółkę. 20/09/2017
Informacja o planach inwestycyjnych. 24/08/2017
Zawarcie umowy w ramach projektu inwestycyjnego, który został zgłoszony do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności UE. 26/07/2017
Ogłoszenie listy rankingowej, na której znalazł się Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”. 14/07/2017
Szacowany wynik netto po II kwartałach 2017r. 12/07/2017
Poziom nakładów na środki trwałe w budowie w I półroczu 2017r. 11/07/2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie kluczowego zadania w ramach projektu inwestycyjnego, który został zgłoszony do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności UE. 06/07/2017
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14.06.2017r. 19/06/2017
Raport w sprawie dywidendy za rok 2016. 14/06/2017
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2017r. 14/06/2017
Informacja z otwarcia ofert przetargowych na wykonanie kluczowego zadania w ramach projektu inwestycyjnego, który został zgłoszony do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności UE. 31/05/2017
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza. 17/05/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 14 czerwca 2017r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 09/05/2017
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2016. 08/05/2017
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 30.03.2017r. 03/04/2017
Informacja o odwołaniu i powołaniu członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. 30/03/2017
Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 30.03.2017r. 30/03/2017
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2016. 21/03/2017
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na wniosek akcjonariusza. 09/03/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 30 marca 2017r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 16/02/2017
Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie za środków Unii Europejskiej. 06/02/2017