Raporty bieżące

2020 (14) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
EBI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Informacja o odwołaniu Prezesa Zarządu „AQUA” S.A. oraz o powołaniu nowego Prezesa Zarządu 17/12/2018
Raport okresowy za III kwartał 2018 19/10/2018
Raport okresowy za II kwartał 2018 20/07/2018
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 12.06.2018r. 15/06/2018
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 12.06.2018 r. 13/06/2018
Korekta do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 12.06.2018 r. 13/06/2018
Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. oraz informacja o wejściu w życie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu Prezesa Zarządu. 12/06/2018
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 12 czerwca 2018r. 12/06/2018
Raport w sprawie dywidendy za rok 2017. 12/06/2018
Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu „AQUA” S.A. 11/06/2018
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza. 24/05/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 12 czerwca 2018r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia 26/04/2018
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2017. 26/04/2018
Raport okresowy za I kwartał 2018 20/04/2018
Raport roczny za 2017 rok 19/04/2018
Informacja ws. proponowanej wysokości dywidendy za rok 2017 22/03/2018
Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. 12/02/2018
Terminarz raportów okresowych na 2018 rok 25/01/2018
ESPI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Informacja o odwołaniu Prezesa Zarządu „AQUA” S.A. oraz o powołaniu nowego Prezesa Zarządu 17/12/2018
Prognozowany wynik netto za 2018 rok. 12/12/2018
Planowane zmiany w składzie Zarządu „AQUA” S.A. 03/12/2018
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych „AQUA” S.A 04/10/2018
Poziom nakładów na środki trwałe w budowie w I półroczu 2018r. 11/07/2018
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 12.06.2018r. 15/06/2018
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 12 czerwca 2018r. 12/06/2018
Raport w sprawie dywidendy za rok 2017. 12/06/2018
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza. 24/05/2018
Informacja ws. zatwierdzenia taryfy dla Bielska Białej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na okres 3 lat , złożony do RZGW dnia 12.03.2018 roku 14/05/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 12 czerwca 2018r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 26/04/2018
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2017. 26/04/2018
Informacja ws. proponowanej wysokości dywidendy za rok 2017 22/03/2018
Podjęcie uchwały ws. złożenia wniosków taryfowych do Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej na okres od 11.06.2018 r. do 10.06.2021 r. (3 lata). 09/03/2018