Raporty bieżące

2020 (20) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
EBI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Raport okresowy za III kwartał 2019 23/10/2019
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej 22/10/2019
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 30.09.2019r. 01/10/2019
Informacja o powołaniu dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A., w związku z odwołaniem i rezygnacją. 30/09/2019
Informacja o uchwałach będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w dniu 30 września 2019r. 30/09/2019
Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 30 września 2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 03/09/2019
Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. 02/09/2019
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. zwołanego na dzień 5 września 2019r. 30/08/2019
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. 23/08/2019
Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 5 września 2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 09/08/2019
Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. 08/08/2019
Raport okresowy za II kwartał 2019 31/07/2019
Zmiana terminu wysyłki raportu okresowego za II kwartał 2019 r. 02/07/2019
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 14.06.2019r. 19/06/2019
Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu „AQUA” S.A. 14/06/2019
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2019r. 14/06/2019
Raport w sprawie dywidendy za rok 2018. 14/06/2019
Korekta do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 23.05.2019 r. 23/05/2019
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza 23/05/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 14.06.2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 30/04/2019
Raport okresowy za I kwartał 2019 24/04/2019
Raport roczny 2018 rok 19/04/2019
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2018. 17/04/2019
Informacja ws. proponowanej wysokości dywidendy za rok 2018. 19/03/2019
Raport okresowy za IV kwartał 2018 07/02/2019
Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego za IV kwartał 2018 r . 05/02/2019
Terminarz raportów okresowych na 2019 rok 29/01/2019
ESPI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 30.09.2019r. 01/10/2019
Informacja o powołaniu dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A., w związku z odwołaniem i rezygnacją. 30/09/2019
Informacja o uchwałach będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w dniu 30 września 2019r. 30/09/2019
Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 30 września 2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 03/09/2019
Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. 02/09/2019
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. zwołanego na dzień 5 września 2019r. 30/08/2019
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. 23/08/2019
Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 5 września 2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 09/08/2019
Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A 08/08/2019
Poziom nakładów na środki trwałe w budowie w I półroczu 2019 r. 11/07/2019
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 14.06.2019r. 19/06/2019
Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu „AQUA” S.A. 14/06/2019
Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2019r. 14/06/2019
Raport w sprawie dywidendy za rok 2018. 14/06/2019
Korekta do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 23.05.2019 r 23/05/2019
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza 23/05/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 14.06.2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia. 30/04/2019
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2018. 17/04/2019
Informacja ws. proponowanej wysokości dywidendy za rok 2018. 19/03/2019
Szacowany wynik netto za 2018 rok 29/01/2019