Raporty bieżące

2024 (4) 2023 (31) 2022 (58) 2021 (52) 2020 (31) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (22) 2012 (42) 2011 (23) 2010 (50) 2009 (23) 2008 (22) 2007 (27) 2006 (31)
EBI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Podpisanie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych „AQUA” S.A. 29/11/2023
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych „AQUA” S.A. za lata obrotowe 2023, 2024 i 2025. 30/10/2023
Raport okresowy za III kwartał 2023 r. 19/10/2023
Raport okresowy za II kwartał 2023 r. 20/07/2023
Wniesienie przez Veolia Central and Eastern Europe SA pozwu o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał ZWZ 2023 22/06/2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 11 maja 2023 r. 11/05/2023
Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 11 maja 2023 r. 11/05/2023
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza 21/04/2023
Raport okresowy za I kwartał 2023 r. 20/04/2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 11 maja 2023 r. wraz z projektami uchwał. 13/04/2023
Raport roczny za 2022 rok 21/03/2023
Raport okresowy za IV kwartał 2022 r. 09/02/2023
TERMINARZ WYSYŁKI RAPORTÓW JEDNOSTKOWYCH W 2023 ROKU 26/01/2023
ESPI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Informacja ws. skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice - na okres kolejnych 3 lat 27/11/2023
Informacja o aktualizacji Planu Inwestycji 30/10/2023
Informacja o sprzedaży nieruchomości. 04/10/2023
Podjęcia uchwały ws. złożenia wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy wraz z propozycją nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice 15/09/2023
Oddalenie powództwa Veolia Central & Eastern Europe SA o nakazanie zaniechania podejmowania czynności związanych z realizację inwestycji 24/08/2023
Poziom nakładów na środki trwałe w budowie po dwóch kwartałach roku 2023 13/07/2023
Zmiana planowanego terminu zakończenia realizacji inwestycji Park Edukacji Ekologicznej "AQUA" 30/06/2023
Wniesienie przez Veolia Central and Eastern Europe SA pozwu o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał ZWZ 2023 22/06/2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 11 maja 2023 r. 11/05/2023
Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 11 maja 2023 r. 11/05/2023
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza 21/04/2023
Upadek zabezpieczenia sądowego 13/04/2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 11 maja 2023 r. wraz z projektami uchwał. 13/04/2023
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. 11/04/2023
Zdarzenie dotyczące działalności operacyjnej Spółki 01/04/2023
Zdarzenie dotyczące działalności operacyjnej Spółki 30/03/2023
Informacja w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku za rok 2022. 08/03/2023
Prognozowany wynik netto za rok 2022 27/01/2023