Raporty bieżące

2024 (24) 2023 (31) 2022 (58) 2021 (52) 2020 (31) 2019 (47) 2018 (32) 2017 (45) 2016 (20) 2015 (14) 2014 (14) 2013 (16)
EBI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. 12/06/2024
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 2 lipca 2024 r. wraz z projektami uchwał. 05/06/2024
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 27.05.2024 r. 27/05/2024
Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 27.05.2024 r. 27/05/2024
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 27 maja 2024 r. wraz z projektami uchwał. 29/04/2024
Raport okresowy za I kwartał 2024 r. 25/04/2024
Zakres stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect przez „AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. 08/04/2024
Raport roczny za 2023 rok 27/03/2024
Skorygowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule raportu EBI/2/2024 12/02/2024
Raport okresowy za IV kwartał 2024 r. 12/02/2024
Terminarz wysyłki raportów jednostkowych w 2024 roku 24/01/2024
ESPI
Temat Data raportu Treść (*.pdf)
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. 12/06/2024
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 2 lipca 2024 r. wraz z projektami uchwał. 05/06/2024
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 27.05.2024 r. 27/05/2024
Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 27.05.2024 r. 27/05/2024
Oświadczenie KDPW o asymilacji akcji serii M z akcjami znajdującymi się w obrocie 22/05/2024
Zatwierdzenie kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn. Park Edukacji Ekologicznej „AQUA” 21/05/2024
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M 20/05/2024
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M 30/04/2024
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 27 maja 2024 r. wraz z projektami uchwał. 29/04/2024
Skierowanie do wykonawcy wezwań do zapłaty odszkodowania i kary umownej 22/04/2024
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. 17/04/2024
Informacja w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku za rok 2023 15/03/2024
Złożenie wniosku o dofinansowanie FENX 2.5 31/01/2024