Diagnostyka sieci wodociągowej

Usługi specjalistyczne w zakresie diagnostyki sieci wodociągowej

Przejdź do usługi
Diagnostyka sieci kanalizacyjnej

Usługi specjalistyczne w zakresie diagnostyki sieci kanalizacyjnej, czyszczenia i udrażniania.

PRZEJDŹ DO USŁUGI
Inspekcja kamerami

Usługi w zakresie przeglądu kamerą inspekcyjną endoskopową oraz kamerą CCTV samojezdną.

PRZEJDŹ DO USŁUGI
Przyłącze wod-kan

Wykonanie przyłączenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nie wymagającego budowy sieci.

PRZEJDŹ DO USŁUGI
Płatności

Podstawowe konto bankowe. Przeznaczone do realizacji zapłat z tytułu pozostałej sprzedaży AQUA

Więcej informacji
Pływalnia

ul. Mariana Langiewicza 26
43-300 Bielsko-Biała

Więcej informacji
Laboratorium

Pobieranie i badanie próbek wód powierzchniowych, podziemnych, uzdatnionych oraz ścieków i osadów.

PRZEJDŹ DO USŁUGI
Geodezja

Pomiary, inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego, podziały i rozgraniczenia nieruchomości

PRZEJDŹ DO USŁUGI
Nieczystości ciekłe

Przyjmowania nieczystości ciekłych bytowych i  przemysłowych ze  zbiorników bezodpływowych

Przejdź do usługi
Przetwarzanie odpadów

Przyjmowania odpadów ciekłych na stacji odbioru odpadów Oczyszczalni Ścieków Komorowice

przejdź do usługi
Wodomierze

Legalizacja i naprawa wodomierzy, wymiany oraz zakupu wodomierza, „wodomierz za wodomierz” i inne

Sprawdź ofertę
Materiały instalacyjne

sprzedaż materiałów instalacyjnych, rur i armatury do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Sprawdź ofertę