USŁUGI WODA

Usługi specjalistyczne w zakresie diagnostyki sieci wodociągowej​ i poboru wody z hydrantu.

Przejdź do usługi
Diagnostyka sieci kanalizacyjnej

Usługi specjalistyczne w zakresie diagnostyki sieci kanalizacyjnej, czyszczenia i udrażniania.

PRZEJDŹ DO USŁUGI
Inspekcja kamerami

Usługi w zakresie przeglądu kamerą inspekcyjną endoskopową oraz kamerą CCTV samojezdną.

PRZEJDŹ DO USŁUGI
Przyłącze wod-kan

Wykonanie przyłączenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nie wymagającego budowy sieci.

PRZEJDŹ DO USŁUGI
Wywóz ścieków

W​ywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych tzw. SZAMBA lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Przejdź do usługi
Pływalnia

ul. Mariana Langiewicza 26
43-300 Bielsko-Biała


Więcej informacji
Laboratorium

Pobieranie i badanie próbek wód powierzchniowych, podziemnych, uzdatnionych oraz ścieków i osadów.

PRZEJDŹ DO USŁUGI
Geodezja

Pomiary, inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego, podziały i rozgraniczenia nieruchomości

PRZEJDŹ DO USŁUGI
Nieczystości 
ciekłe

Przyjmowania nieczystości ciekłych bytowych i  przemysłowych ze  zbiorników bezodpływowych

Przejdź do usługi
Przetwarzanie odpadów

Przyjmowania odpadów ciekłych na stacji odbioru odpadów Oczyszczalni Ścieków Komorowice

przejdź do usługi
Wodomierze

Naprawa, wymiana oraz sprzedaż wodomierzy 

Sprawdź ofertę
Materiały 
instalacyjne

sprzedaż materiałów instalacyjnych, rur i armatury do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Sprawdź ofertę