Usługi podstawowe

Aqua znaczy woda

 Aqua znaczy woda, zapora w Wapienicy    Głównym zadaniem Aqua S.A. jest dostarczanie zdrowej i smacznej wody do picia. Aqua prowadzi działalność na terenie miast: Bielsko-Biała, Szczyrk, Kęty, Wilamowice oraz gmin: Skoczów-Kowale, Bestwina, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice. Spółka prowadzi także hurtową sprzedaż wody dla miast: Andrychów, Czechowice-Dziedzice, Kęty oraz dla gminy Bestwina.  
      Spółka posiada kilka źródeł wody, z których najważniejsze są zlokalizowane w Kobiernicach na rzece Sole, w Wapienicy na potoku o tej samej nazwie oraz w Szczyrku na rzece Żylicy. Codziennie produkujemy około 55-62 tys. m³. Woda do domów jest doprowadzana systemem rur o łącznej długości około 2011 km, które niczym podziemna pajęczyna oplatają miasto i sąsiadujące z nim obszary. Mówiąc o rurach wodociągowych należy pamiętać o ich różnorodności co do wielkości, wieku oraz materiału. Największe rury stosowane w Aquie mają aż 1200 mm średnicy, podczas gdy najmniejsze tylko 32 mm.

Ścieki - w trosce o ochronę środowiska

Aqua S.A. eksploatuje około 1242 km sieci kanalizacyjnej, do której przyłączone jest ponad 32 000 podmiotów indywidualnych i zbiorowych (spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe). Spółka odbiera ścieki od mieszkańców Bielska-Białej, Szczyrku, Buczkowic, Wilkowic, Jaworza oraz w niewielkim stopniu z Jasienicy. Aqua posiada dwie oczyszczalnie ścieków: w Komorowicach oraz w Wapienicy.

Oczyszczalnia w Komorowicach posiada wydajność 90 tys. m³/d, natomiast w okresie intensywnych opadów jest dostosowana do oczyszczania zwiększonej ilości ścieków w granicach 124 tys. m³/d. Przepustowość oczyszczalni w Wapienicy wynosi 8 tys. m³/d.

 

Zgodnie z przyjętą w Aquie polityką zrównoważonego rozwoju, wszelkie działania Spółki nakierowane są na stwarzania warunków do przywracania pierwotnego stanu środowiska naturalnego. Cele dotyczące środowiska naturalnego osiągane są poprzez:

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA