WFOŚiGW

Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby SUW AQUA S.A. ul. Myśliwska 168 w Szczyrku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W dniu 05.03.2024r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚiGW w Katowicach umowę o dofinansowanie zadania pn: „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby SUW AQUA S.A. ul. Myśliwska 168 w Szczyrku”.

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Ujęcia Wody Soła II w Kobiernicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W dniu 25.04.2023r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Ujęcia Wody Soła II w Kobiernicach."