WFOŚiGW

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Architektów, Przeciętnej i Gładkiej w Bielsku-Białej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 W dniu 15.07.2019r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Architektów, Przeciętnej i Gładkiej w Bielsku-Białej”.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1.313.034,90 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie w rejonie Stalownika w Bielsku-Białej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

W dniu 12.04.2019r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie w rejonie Stalownika w Bielsku-Białej”.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 5.256.366,37 zł.

Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zagłębocze w Czańcu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

W dniu 06.07.2016 r. "AQUA" S.A. zawarła z WFOŚ i GW umowę o dofinansowanie zadania pn:

 

”Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zagłębocze w Czańcu.”
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 524.386,27 zł.

 

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

W dniu 25.11.2015 r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚ i GW umowę o dofinansowanie zadania pn:

 

”Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mazańcowicach oraz Międzyrzeczu Dolnym.”

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1.148.497,54 zł.

 

Wysokość udzielonej pożyczki: 859.229,77 zł.

 

Przebudowa awaryjnych odcinków sieci wodociągowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

W dniu 10.07.2014 r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚ i GW umowę o dofinansowanie zadania pn:

”Przebudowa awaryjnych odcinków sieci wodociągowych na obszarze działalności AQUA S.A.”.

Planowany całkowity koszty realizacji zadania wynosi: 4.053.495,19 zł.

Wysokość udzielonej pożyczki: 1.773.804,00 zł.

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA