Prośba do odbiorców w przypadku przerw w dostawie wody
UWAGA!!!

 

Prosimy naszych Klientów o nie pozostawianie bez dozoru otwartych odbiorników wody (zawory czerpalne, baterie i krany w umywalce, zlewozmywaku, ubikacji itp.), ponieważ podczas uruchamiania wodociągu istnieje niebezpieczeństwo zalania pomieszczeń. Najbezpieczniej będzie zamknąć zawór za wodomierzem i poczekać na komunikat o napełnianiu sieci. Podczas uruchamiania zasilania z sieci ulicznej w wodzie mogą znajdować się powietrze i/lub zanieczyszczenia. Oba te czynniki mogą spowodować uszkodzenie wodomierza i wewnętrznych urządzeń pobierających wodę. Należy odczekać aż służby Pogotowia wodociągowego napełnią, odpowietrzą i przepłuczą sieć uliczną. Wtedy można ostrożnie uruchamiać instalację wewnętrzną. Aktualną informację o wyłączeniu można uzyskać pod numerem 994 lub na stronie www.aqua.com.pl

Jeśli po upływie dłuższego czasu jakość wody budzi zastrzeżenia, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Dyspozytora pod nr 994. Pogotowie wodociągowe przyjedzie i przepłucze przyłącze po uprzednim zdemontowaniu wodomierza.