Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 IX 2019

Zarząd Spółki "AQUA" S.A. w Bielsku - Białej uprzejmie informuje, że w dniu 30.09.2019r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

Poniżej Spółka przedstawia treść uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wynikami głosowań.