Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie 14 VI 2019

Zarząd Spółki Akcyjnej „AQUA” w Bielsku-Białej działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A., które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.

 

 

Raport roczny za 2018r

 

Raport roczny zawiera między innymi: Sprawozdanie finansowe "AQUA" S.A.  za 2018r., Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  "AQUA" S.A. za rok 2018, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA