ZPORR

Unia Europejska  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Lipnik i Hałcnów w Bielsku-Białej

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Działanie 1.2. Infrastruktura Ochrony Środowiska

 

 W sierpniu 2004 roku Aqua S.A. złożyła do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie inwestycji p.t. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Lipnik i Halcnów w Bielsku-Białej". Zgłoszony przez Spółkę wniosek został pozytywnie oceniony i projekt zakwalifikował się do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

W grudniu 2005 roku Aqua będąca "beneficjentem" podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódą Śląskim, który pełnił rolę "instytucji pośredniczącej". Wartość projektu wyniosła około 38,6 mln zł, z czego wsparcie z Unii Europejskiej pokryło 75% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli 22,8 mln zł. Reszta pieniędzy potrzebnych do realizacji projektu pochodziła ze środków własnych Spółki.

 

Budowa głównej sieci kanalizacyjnej rozpoczęła się w 2006 roku. Prace inwestycyjne zakończyły się zgodnie z planem 31 grudnia 2007 roku. W ramach realizacji projektu wykonano 29 km sieci w Lipniku, oraz 31 km w Hałcnowie. Dzięki wykonaniu inwestycji 1200 gospodarstw domowych w Lipniku i Hałcnowie uzyskało możliwość podłączenia się do nowo wybudowanje kanalizacji sanitarnej.